POPKOOR AFSLAG EDAM
EEN SWINGEND, ENTHOUSIAST EN EIGENTIJDS POPKOOR
Informatie voor nieuwe leden

 

Aanmelden

Als je graag bij ons komt zingen, ben je welkom op een woensdagavondrepetitie. Je kunt naar ons luisteren, maar ook een keer meezingen en ondervinden of ons koor wat voor je is. Voor het maken van een afspraak kun je bellen met een van onze bestuursleden (zie kopje Bestuur en overige), maar je kunt ook eens spontaan langskomen.

Aanvangstijden

Iedere woensdagavond is om 19.30 uur de bar van De Singel open. Wij beginnen om 20.00 uur en hebben rond 21.00 uur een kwartier pauze waarin koffie en thee gedronken kan worden. Deze consumpties zijn verrekend met het lidmaatschapsgeld. Vanaf 21.15 uur tot 22.00 is dan het 2e deel van onze repetitie.

Koorweekend Kasteel Assemburg Heemskerk 1 en 2 april 2017Lidmaatschapsgeld

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 5,50 per avond. Ook bij afwezigheid blijf je dat bedrag verschuldigd. De betaling geschiedt per kwartaal. Aan het begin van ieder nieuw kwartaal ontvang je een factuur met het verzoek het lidmaatschapsgeld over te maken op bankrekening NL38 RABO 0306 7931 05 t.n.v. Afslag Edam. Mochten er problemen zijn om per kwartaal te betalen dan kan er contact worden opgenomen met de penningmeester van ons koor (afslag-edam@hotmail.com).

 

Aanwezigheid

Van alle leden wordt verwacht dat zij op alle repetities en optredens aanwezig zijn. Mocht je door dringende redenen niet aanwezig kunnen zijn, dan meld je je van tevoren af bij één van de bestuursleden.

                                                      Optreden Jisperkerk 15 april 2018